Navigace

down


Tachyon image

Tachyonová energie automatickou kresbou
Tachyonová energie automatickou kresbou


Teorie

Všechny bytosti, rostliny i věci se skládají z částic - molekul, atomů, elektronů atd. Tyto kmitají a vytvářejí energie s různými frekvencemi. I naše tělo se skládá z mnoha částic, které kmitají různými frekvencemi. Kmitají-li všechny frekvence správně a ve vzájemné harmonii, naše tělo je zdravé. Disharmonie frekvencí se projeví jako nemoc určité části těla.

Terapeut klasické, či alternativní medicíny postupuje při uzdravování ve třech krocích:

  • Stanovení diagnózy - zjištění co v těle nefunguje, hledání frekvence, která způsobuje disharmonii.
  • Hledání léčebného nástroje - pilulky, injekce, masti, terapie apod. Hledání tzv. frekvenčního nástroje, který dodává tělu frekvenci potřebnou k uzdravení. Správný výběr léčebného nástroje snižuje možnost vzniku vedlejších účinků.
  • Správné dávkování - výsledek závisí i na správné velikosti dávek, jejich množství a délce užívání. Příliš mnoho, nebo příliš málo některého z uvedených parametrů komplikuje uzdravení.

Tachyonizované™ produkty řeší tyto 3 kroky zcela automaticky bez jakýchkoliv negativních účinků.

Co to je a jak funguje?
Abychom pochopili, jak můžeme propojit hmotný svět a svět čisté energie, musíme objevit teorii jak vzniká hmotný svět. Velcí myslitelé jako Albert Einstein a Nikola Tesla o tom dlouho přemýšleli a mnohé jejich teorie jsou dnes součástí moderní fyziky a kvantové mechaniky. Základní tezí této teorie je, že naše tělo existuje v důsledku kondenzace, zhuštění z neviditelného absolutna bez hranic, z dokonalého řádu. Tento neomezený, dokonalý řád byl pojmenován například jako Energie nulového bodu.

Energie nulového bodu nemá formu, je všudypřítomná a je rychlejší než světlo. Je nekonečně inteligentní a obsahuje všechno, co je potřeba pro vytvoření dokonalé formy. Nemá žádný kmitočet, nerotuje, ani nevibruje. Nepodléhá gravitaci a je nevyčerpatelná. Je to nejjemnější energie jejímž zhuštěním vznikají formy – částice, frekvence, tvary apod. Některé filozofické směry této energii říkají Neprojevená podstata.
Prvním zhuštěním této beztvaré energie vzniká Tachyonová energie. Tachyonová energie má stejné vlastnosti jako Energie nulového bodu, jediným rozdílem je to, že je již tzv. projevená, tedy má tvar, je tvořena částicemi – Tachyony.
Zhuštění Energie nulového bodu do Tachyonové energie je počátkem tzv. Energetického kontinua, které je bezprostředně zodpovědné za všechny tvary na této planetě. Následující krok v tomto energetickém kontinuu se dá nejlépe vysvětlit prostřednictvím poněkud zjednodušených fyzikálních pojmů.

Pro toto vysvětlení použijeme teorii Subtilních organizujících energetických polí Dr. Gabriela Cousense. Prozkoumáme vzájemné působení tachyonové energie a částic (Pionu, Mionu a Elektronu). Pion existuje pod úrovní rychlosti světla a má přesnou, matematicky spočitatelnou oběžnou dráhu, kterou nazýváme "Subtilní organizující energetické pole", krátce SOEP (Subtle Organizing Energy Field - S.O.E.F). SOEP existují těsně pod úrovní rychlosti světla a jsou přímo zodpovědná za přeměnu tachyonové energie na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby vytvořily, zorganizovaly a udržely dokonalou formu. Všechny tvary se samozřejmě skládají z různých frekvencí. SOEP proměňují tachyonovou energii přesně v tu frekvenci, kterou daný tvar potřebuje. V tomto případě udržuje SOEP, jež zkoumáme, pion na jeho oběžné dráze. SOEP pionu, které se nachází těsně pod rychlostí světla, na sebe vzájemně působí s tachyonem, jenž je rychlejší než světlo. Poté, co SOEP přeměnilo tachyon na frekvenci pionu, se pion okamžitě přemění v mion. Nový mion má oběžnou dráhu desetkrát větší, než je oběžná dráha pionu. SOEP mionu se rovněž nachází těsně pod rychlostí světla. Jestliže nyní dojde k setkání SOEP mionu s tachyonem, oběžná dráha se opět zvětší a z mionu okamžitě vznikne elektron. Tento nový elektron má oběžnou dráhu dvě stě sedmkrát větší, než je oběžná dráha mionu. Tento neustálý proces kdy SOEP přeměňují tachyon na potřebné frekvence, zde samozřejmě nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuem.
Pokračuje, až je nakonec dosaženo dokonalého tvaru - ať už se jedná o lidskou bytost nebo jakýkoliv jiný tvar, který známe. Tachyonová energie je spojující energií, která je zodpovědná za tvoření všech tvarů na planetě. Tachyonová energie má klíčovou funkci v proudu energie, který probíhá od nekonečné beztvarosti až k dokonalé formě. To je energetické kontinuum.
Jako všechny formy v našem vesmíru, které jsou pomalejší než světlo, nemohou ani SOEP dosáhnout rychlosti vyšší než je rychlost světla. To je velmi důležitý moment. Náš svět je světem tvarů a jediný způsob, jak se svět tvarů může spojit s beztvarou energií nulové bodu je prostřednictvím tachyonu.

Tachyony

Vše co se v tomto vesmíru manifestovalo jako forma, udržují SOEPy v optimální dynamické rovnováze. Od těch nejmenších známých částic – pionů, mionů, přes atomy, molekuly, buňky, orgány, organismy, rody, planety, sluneční soustavy až po galaxie. Jsou to Subtilní organizující energetická pole, jež přeměňují všeobsáhlý potenciál tachyonů na potřebné přesné frekvence a uvádějí tak již zmíněné entity do podoby, která jim byla již od počátku určena. Udržují je v ní a spojují je s ní.
Vše co existuje je pomocí SOEP v nepřetržitém dynamickém spojení mezi sebou navzájem i s tachyonovou energií, která jako pole nulového bodu v podobě částic udržuje přístup k nekonečné inteligenci stvoření.

Každá buňka, orgán, fyzické tělo i věc mají své SOEP. Z dílčích SOEPů se skládají větší SOEP celky – z buněk se skládá tělo. I naše aura má svá SOEP. Aura se skládá z řady jemnohmotných těl. Zde se nachází i mentální a emocionální tělo, kde se v důsledku negativních myšlenek a emocí, které přetrvávají v naší mysli dlouhou dobu vytvářejí poruchy, tzv. energetické blokády. Například trpí-li člověk delší dobu emocionálním stresem může vzniknout blokáda na emocionálním těle. Tato překážka přirozeného proudu energie vede k deficitu energie mezi emocionálním tělem a částí fyzického těla, například v oblasti křížových obratlů. Důsledkem vyčerpaných SOEP jsou zdravotní potíže. Pokud stres pokračuje může dotyčný počítat se značnými bolestmi zad, poškozením plotének a dokonce s chronickými onemocněními.

Tachyony

K vyčerpání SOEP dochází rovněž špatným životním stylem, nezdravou, chemikáliemi zatíženou stravou, pobytem v elektromagnetickém poli apod.
Pokaždé když je blokována část našeho energetického kontinua onemocní příslušný orgán, nebo část těla v němž vládne nedostatek energie. Jsme tedy zodpovědni za svůj zdravotní stav.

Pokud odstraníme stres, může životní síla nerušeně proudit a v postižené části těla se opět nastolí rovnováha.

Je-li dotyčná oblast těla ošetřena tachyonizovaným™ materiálem, získá poškozené SOEP novou energii a může blokádu uvolnit. Pak je tělo schopno se znovu spojit se svým energetickým kontinuem.

Tachyonizované™ produkty zásobují SOEP energií a to způsobuje v těle samoléčebné procesy.

Tachyonizované™ produkty firmy Advanced Tachyon Technologies mají trvale změněnou strukturu na submolekulární úrovni. Fungují tedy po neomezeně dlouhou dobu. Můžeme je přirovnat k anténám, které přijímají tachyonovou energii a vyzařují energii se správnou frekvencí pro dobití SOEP.