Tachyon, neohraničená energie

Tachyon, neohraničená energie - Christian Opitz

Cena:
0,00 CZK (s DPH)

Tachyon, neohraničená energie

Objednávky ČR:
1 ks - 170,- Kč + poštovné a balné 99,- Kč
Kristian Schwachula, infokontakttachyongate.com

Objednávky SR:
1 ks - 6,80 EUR+ poštovné a balné 5 EUR
Kristian Schwachula, infokontakttachyongate.com

Vydalo nakladatelství Tripod, www.tripod.cz
 
 
Popis tachyonové částice - Encyklopedie Britannica
      Tachyon, hypotetická částice menší než atom,  jejíž rychlost vždy přesahuje
rychlost světla.  Ačkoliv existence tachyonu nebyla experimentálním způsobem
prokázána,  zdá se shodná s teorií relativity, o níž se původně myslelo, že se
dá aplikovat na částice pohybující se rychlostí světla nebo nižší. Právě jako
obyčejná částice, taková jako elektron, může existovat jen v rychlostech
nižších než rychlost světla, tak tachyon může existovat pouze v rychlostech
vyšších než rychlost světla, v tom okamžiku jeho hmota může být skutečná a
pozitivní.

Úvod
      Tachyonová energie je kosmická praenergie, ze které pochází vesmír. Byla
popsána ve spirituálních rituálech, ale znovuobjevena až ve 20.století.
Existuje v beztvarém stavu, a ve zformovaném poli nebo v částici
nazvané tachyon pohybující se nadsvětelnou rychlostí. Jaká je historie objevů
spojených s tímto nekonečným zdrojem? Proč průlom v jeho využití nastal až v
posledních desetiletích? Je náhodou, že těžká zdravotní postižení spojilo
američana Davida Wagnera a německého autora této knihy? Nyní prostřednictvím
ojedinělé technologie a nesčetných praktických seminářů seznamují postižené,
ale i zdravé s používaním předmětů tachyonizovaných ve speciálních Wagnerových
konvertorech.
      Kniha je také tím nejúplnějším návodem na využití tachyonové energie pro
tělesné a duševní léčení, ale také k dokonalejšímu vývoji člověka. Řečeno
slovy Ch.Opitze je nejcennějším darem jaký lidstvo mohlo k tomuto účelu
dostat. Disharmonie,nemoci a degenerace nejsou náladami přírody,ale následky
způsobu života. Jak jinak zdůvodnit, že u divoce žijících savců známe jen pět
chorob,navíc souvisejících s přirozenou regulací a vědecká medicína jich
klasifikuje na 40 tisíc. Stále více lidí hledá větší sblížení a harmonii s
přírodou aby si zlepšili nejen fyzické, ale také duševní zdraví. Tachyonová
energie může být k tomuto účelu tím nejlepším urychlovacím
katalyzátorem. Vstupme tedy společně do nové éry, do éry tachyonové
revoluce, kterou připravili vyjímeční lidé tak, jak o ní pojednává tato kniha.

Blíže ke knize Ch. Opitze
      Využití tachyonové energie je průlomem do způsobu života lidí. V posledních
letech se o to snažilo mnoho badatelů, avšak pouze několika se podařilo
experimenty uplatnit v praxi. Především se o to zasloužil autor této knihy
Christian Opitz. Navázal tak na své mnoholeté výzkumy a zkušenosti z užití
zákonů přírody pro léčitelství a výživu lidstva. Američan německého původu
David Wagner zase vyvinul konvertor pro tachyonizaci nejrůznějších předmětů.
Vytvořil tím podmínky, aby energie do nich soustředěná působila nepřetržitě a
bez "dobíjení". Energie nulového bodu tuto jedinečnost vysvětluje. Ve vesmíru
je všudepřítomná a nevyčerpatelná. Nemá formu a nese v sobě všechny myšlenky a
informace. Tachyony jsou částice energie nulového bodu. Jejich pohyb
nadsvětelnou rychlostí způsobuje extrémně vysokou pulzaci. Na tomto principu
působí tachyonizované předměty. Převzaly samodobíjecí vlastnosti a jako antény
přejímají neustále energii nulového bodu. Hmota, jak se ukázalo, není totiž
sestavena z pevných částic, ale pouze z mnohastupňové nejsilnější koncentrace
energie.
      Setkali se Christian Opitz a David Wugner náhodou nebo díky prozřetelnosti
Vyšší moci? Mnohem důležitější je výsledek spolupráce než odpověď na tuto otázku.
Tachyonové výrobky dnes vracejí zdraví tisícům lidí, anebo výrazně zlepšují
jejich kondici. To je nejlepší důkaz prospěšnosti a vysoké účinnosti působení
donedávna neznámých nevyčerpatelných zdrojů energie. Na rozdíl od jiných
energií, tachyonová nevyvolává žádné vedlejší specifické účinky. Ze
všezahrnujícího "energetického bufetu" může čerpat naše tělo tolik energie,
kolik právě potřebuje. Působením tachyonové energie se rovněž podařilo
vertikalizovat systém čaker, aby energie mohla nerušeně proudit celým tělem.

Christian Opitz
      Narodil se v roce 1970 v Berlíně. Již v dětských letech na sebe upozornil
fenomenální inteligencí. Intenzivně se zabýval přírodovědou, zejména biochemií
a atomovou fyzikou. Z důvodu těžké choroby se začal věnovat hlavně zdraví a
výživě. Do svých 19 let vyvinul převratné postupy užití teorie zákonů přírody
do praxe v léčitelství, výživě a harmonickém vývoji světa. Více než deset roků
šíří uvedené poznatky při přednáškách v německy mluvících zemích a USA. Na
otázky publika odpovídá spontánně a díky fotografické paměti vědecky
fundovaně. Pomáhá tak mnoha lidem ke zlepšení zdraví, fyzické a duševní
kondice, ale také k pochopení zákonitostí života. Christian Opitz je v Německu
čestným prezidentem ekologické organizace "Zachovejte Zemi ". S hodnotou IQ
196 je pokládán za jednoho z nejnadanějších lidí naší doby.

Tisk